kadirbesyo
  SPORDA İLETİŞİM
 

1-İletişim nedir?
İletişim, bir kaynaktan(kişi, kişiler veya organizasyon), bir araçla(yazılı, sözlü, görsel veya beden dili ile), bilgi, haber, düşünce, durum, duygu veya kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına dağıtılmasıdır. Değişik kaynaklarda iletişim ile ilgili değişik tanımlamalar mevcuttur. Bunlara bir göz atarsak, şunları görmekteyiz:
A.Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme…
B.Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi aygıtlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme…

C.İnsanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve inanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan inana özgü bir olgudur.

D.İnsanların birbirlerini dinlemeye ve anlamaya değer görme ve farklılıkları arasından aynılıkları oluşturabilme becerisidir.

E.Toplum için yaşamsal süreçtir.
Verici -----> Mesaj  -----> Araç -----> Alıcı

2-İletişim kelimesinin Kökeni nereden gelir?
Fransızca ve İngilizce Communication kavramı Latince Communicatiodan gelir. Latince Communicatio, “birçok kişiye ya da nesneye ait olan ve ortaklaşa kullanılan”
Yazılı kaynaklar taranınca sözcüğün 4560 kullanımı derlenmiş ve daha sonra 15 anlamı belirlenmiştir. Bu 15 anlam şöyledir: 
a.Düşüncenin sözel olarak değiş dokuşu
b.İki kişinin birbirini anlaması ve insanın kendini karşısındakine
anlatabilmesi
c.Organizma düzeyinde bile olsa ortak davranışa olanak veren
etkileşim
d.Bireyde benlikle ilgili olarak
belirsizliğin azaltılması
e.Yaşayan bir evrenin parçalarının
ilintilenmesi, bağlantılarının kurulması süreci
f.Askeri dilde iletinin gönderilmesi ile ilgili
araç,usul ve teknikler
g.Kaynağın karşı tarafı
etkilemeyi amaçlayan davranışı
h.Bir kişinin tekelinde olanın başkalarıyla paylaştırılması, başkalarına da aktarılması süreci
ı.İletiyi alanın belleğinin iletiyi gönderenin beklentisine uygun yanıt verecek biçimde
uyarılması
i.Güç kaynağı olarak kullanılan mekanizma
j.Organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği farkedilir yanıt,ortamdaki değişime
uyarlanma yanıtı;bu yanıtla diğerini etkileme
k.Kaynaktan çıktıktan sonra iletiyi alanın için
uyaran olan davranış
l.Belli bir konumdan, yapıdan bir diğerine
geçiş süreci
m.Duyguların,düşüncelerin,bilgi ve becerilerin
aktarılma süreci
n.Bir kişi ya da bir şeyin başka bir kişiye/bir şeye içinden aktarımla, değiş-dokuşla dönüşme, değişme süreci
3-İletişim kaç çeşittir? İşaretlerle iletişim (Sözsüz iletişim)
Konuşarak iletişim
(Sözlü iletişim)
Yazılı iletişim
Basılı materyallerle iletişim
Kitle iletişim araçları ile iletişim
Elektronik ortamda iletişim

4-İletişimde etkinliği neler oluşturur?İletişimde etkinliğin sağlanabilmesi noktasında oranlar şöyledir:
İletişimde kelimelerin payı % 10,
Ses tonunun payı % 30,
Beden dilinin payı % 60

5-Sunuşta etkinliği neler oluşturur? Bir sunuş sırasında etkinlik sunuşun yapılış şekline göre şöyle değişmektedir:
Salt kulak% 20
Salt göz% 30
Kulak + Göz% 50
Kulak + Göz + Tartışma% 70
Kulak + Göz + Tartışma + Deneme % 90

6-Sporda kurumsal iletişim neleri içerir? Sporda kurumsal iletişimi iki ana başlık altında toplayabiliriz.Bunlar;
a.Kurumiçi İletişim
b.Kurumduşı iletişim

7-Sporda kurumiçi iletişim nedir? a-Yönetim-Yönetim iletişimi
b-Yönetim-İdari/Teknik Kadro İletişimi
c-Yönetim-Üyeler iletişimi
d-İdari Kadro-İdari Kadro İletişimi
e-İdari Kadro-Üyeler İletişimi
f-Teknik Kadro-İdari Kadro İletişimi
g-Teknik Kadro-Teknik Kadro İletişimi
h-Teknik kadro-Ssporcu itişimi
ı-İdari kadro/yönetim-Sporcu iletişimi

8-Sporda kurumdışı iletişim nedir?
Bu konu paydaşlarla olan iletişimi kapsar.Bir spor kulübünün paydaşlarını şunlardır:
a.Eski yönetici ve kurucular
b.Eski sporcular
c.Federasyon
d.Medya
e.Hakemler
f.İzleyici
g.Taraftarlar
h.Tedarikçiler
ı.Saygı duyulan rakipler
9-Sporda iletişim engelleri nedir?
Temelde iletişimde en büyük engel etkili dinleyememektir. Önyargıdan uzak, insanın karşısındaki dinlemeyi başarması. çok önemlidir. Burada empati(kendini karşındakinin yerine koyabilmek) de büyük önem taşır. Kişilerin davranış ve duygusal tepkileri, düşüncelerinin, inanış biçimlerinin, olaylarla ilgili geliştirmiş oldukları bakış açılarının ürünleridir. Dolayısıyla insanlar düşündükleri gibi davranırlar. Bu noktada karşındakini etkili dinleyebilmek kendini onun yerine koyabilmek, başka bakış açıları olduğunu da gösterir. İletişimde engeller şu başlıklar altında toplanır:
a.Fiziksel ve teknik engeller
       
Zamanlama
        Aşırı mesaja maruz kalma
        Gürültü
        Kültürel farklılıklar
b.Dil ve iletişim sistemiyle ilgili engeller
c.Psikolojik engeller
       
Mesajın açık olmaması
        Süzgeçten geçirme
        Karşılıklı güven eksikliği
        Dinlememe
       
çarpıtma; işimize geldiği gibi...
 
10-İletişim becerisi nedir?
İletişim becerisi olaylara farklı açılardan bakabilme esnekliğini gerektirir.
Farklı açılardan bakabilmek için; olası bakış açılarına açık olmak ve farklı açıları sorgulamak gerekir. Farklı açılardan bakarken amaç; “doğruyu” ya da “yanlışı” bulmak değil çözüme ulaşmaktır.
İletişim sürecini açık tutabilmek için olasılıklarla değil olanla ilgilenmek gerekir.
Görünenle değil de, görünmeyen olasılıklarla ilgilenmek, kurulan senaryoları gerçekmiş gibi kabul etmek iletişimin önünü kapatan önemli bir engeldir.
Belirsizliği ortadan kaldırmak için zihin okumak yerine sormayı ve konuşmayı tercih etmek gerekir.
Yapılanı yapandan ayırmak, süreci etkin kılar.Yapanla yapılanı karıştırmak, iletişim sürecini kişiselleştirecek. Ve kişilik kavgalarına yol açacaktır.
Ayrıca iletişimde unutulmaması gereken temel kural şudur:
“NE ANLATIRSANIZ ANLATIN, ANLATTIKLARINIZ KARŞINIZDAKİNİN ANLADIĞžI KADARDIR”
11-Medya ile ilişkilerde nelere dikkat edilmelidir? 
 • Söylemlerinizde hüküm cümleleri kullanmayın. (Bu böyledir, şu şöyledir, gibi. Öyle olduğunu ve şöyle olduğunu düşündüğünüzü söyleyin)
 • Söylemlerinizin nereye varacağına dikkat edin. Üç kez düşünüp, bir kez söyleyin. Taraftar, hakem, kulüp ve oyuncuyu hedef göstermeyin.
 • Sporun bir gösteri olduğunu ve bu gösterinin içinde her zaman kazanmak ve kaybetmek olduğunu sürekli anımsatın.
 • Rakip takımı eleştirmeyin. Hele hele “ben olsaydımlı” cümle kullanmayın.
 • Basın mensupları ile ilişkilerinizde mesafeli olun. Ne onların adamı olduğunuz algısını, ne de onların sizin adamınız olduğu algısını yaratın.
 • Gazetecilere küsmeyin. Böyle bir lüksünüz yok. Sadece kendinizi değil kurumunuz ve camianızı da temsil ediyorsunuz. Söylemlerinizin nereye varacağına dikkat edin.
 • Her insan özel, önemli ve değerli olduğunu hissetmek ister.
 • Taraftar ve sporsever ayırımını unutmayın. Her biri için ayrı mesajlar verin.
 • Hiçbir medya kuruluşunu hedef almayın ve hiçbirini, bir başkasına şikayet etmeyin. Hele bunu basın toplantısı gibi bir ortamda hiç yapmayın
 • Basın mensupları ile teknik detayları fazla tartışmayın. Bunun ölçüsünü ayarlayın.
 • Basın mensuplarının bilgisizliklerini yüzlerine özellikle basın toplantılarında vurmayın. Bilgi eksikliklerini düzeltmeye çalışın.
 • Unutmayın siz bir eğiticisiniz. Sadece sporcular için değil tüm paydaşlar nezninde eğiticilik misyonunuz olduğunu unutmayın.
 • Basın mensuplarına bey, hanımefendi veya isimleri ile hitap edin. Birbirlerine taktıkları takma isimleri asla kullanmayın
 • Basın mensuplarını yöneticilerine şikayet etmeyin. Aranızdaki sorunda barışcı olmaya çalışın.
 • Onları arada bir arayın. Özel günlerde (bayram, yılbaşı) anımsayın. Kulübünüzün de anımsamasını sağlayın.
 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=