kadirbesyo
  Sürat
 

Kondisyon sporcunun performans durumunun göstergelerinden birisidir. Diğer bir deyişle; organizmanın ve kasların enerji oluşum sürecinin etkileşimi altında kuvvet , dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve koordinasyon özelliklerinin gerekli psikolojik özelliklerle bütünleşmesi ve işbirliğidir.

 
 
 

Bedensel ve Psikolojik gücün, teknik ve taktik becerilerin, fizyolojik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik uzun süreli bir eğitim sürecidir (Yaşar Sevim).

 
 
 

    Kuvvet;

          Spor biliminde kuvvet, bir dirençle karşı karşıya kalan kasların kasılabilme ya da bu direnç karşısında belirli bir ölçüte dayanabilme yeteneğidir.

 
 
 

   Dayanıklılık;

    Tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştırmalarda, yorgunluğa karşı koyabilme ve oldukça yüksek yoğunluktaki yüklenmeleri uzun zaman devam ettirebilme yeteneğidir. 

 
 
 

Hareketlilik;

     Sporcunun hareketlerine eklemlerin müsaade ettiği oranda, geniş bir açıda ve değişik yönlere uygulayabilme yeteneğidir.

 
 
 

   Koordinasyon;

    İstemli ve istemsiz hareketlerin düzenli, uyumlu, amaca yönelik bir hareket dizisi içersinde uygulanmasıdır. 

 
 
 

   Sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirebilme ya da hareketlerini mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulayabilmesidir. 

            

 
 
 
 
 
 
 

Algılama Sürati

Hareketlerin Daha

Hızlı Yerine

Getirilmesini

Sağlar. 

Reaksiyon Sürati

Süratli Şekilde Tepki

Gösterme Yeteneği  
 

Hareket Sürati

İlk Hareket İle

Bitiriş Arasında ki

Geçen Süre

 
 
 

     1.Sınıflandırma

 • Reaksiyon Sürati
 • Bireysel Hareketin Hızı
 • Hareketin Frekansı
 • Hareketi Devam

Ettirebilme Yeteneği  

3.Sınıflandırma(Sportif Oyunlara )Göre Sınıflandırma

 • Reaksiyon Sürati
 • Sprint Sürati
 • Teknik Bir Hareketin Uygulanmasındaki Sürat
 • Süratte Devamlılık

 

     2.Sınıflandırma

 • Reaksiyon Sürati
 • Sprint Sürati
 • Aksiyon Sürati
 • Süratte Devamlılık

 
 
 

REAKSİYON: Kasa gelen bir uyaranın sinirler yoluyla merkezi sinir sistemine ulaştırılması ve burada karar oluşturarak (emir olarak) tekrar sinirler yoluyla kaslara iletilmesi ve kasların ilgili emir doğrultusunda harekete geçmesidir. Uyaran, görme,dokunma ve işitme ile ilgili olabilir. Reaksiyon, bilinçli olarak gösterilen (ortaya çıkan) bir tepkidir.

 
 
 

          Dıştan gelen bir uyarı sonucu doğan irade dışı sinir etkinliğidir. Merkezi sinir sistemi işe karışmaz. Bu eylemde emir, duyu sinirlerinden direkt olarak hareket sinirlerine geçer ve kaslar yoluyla hareket uygulanır. Reaksiyona nazaran daha kısa zamanda oluşur. 

 
 
 

1  Reaksiyon – refleks farkı uyaran merkezi sinir  sistemine  gelir, değerlenir kas’a  emir verilir,  sonunda reaksiyon  gösterilir.

2  Refleks reaksiyondan 20 defa hızlıdır.

3  Uyaran ile uyarana ilk cevap arasındaki zaman   reaksiyon  zamanıdır.

4  Reaksiyon zamanı  ısınma, streching ile düzeltilebilir.

 
 
 
 

Basit Reaksiyon

Merkezi sinir

sisteminin

değerlendirmesi

daha hızlıdır.

Ör: 100m.Çıkış 
 
 

Kombine Reaksiyon

Merkezi sinir

sisteminin

cevap süresi

Uzundur.

Ör: Basketbolda

Savunma  

Kombine reaksiyon iyi antrenmanla %30-40 oranında düzeltilebilir.

Ancak basit reaksiyon süresini geliştirmek zordur.

 
 
 

İvmeleme Hızı : Süratte Meydana Gelen Değişimdir

İlk Hız İle Son Hız Farkının Zamana Bölümüdür 

Ortalama Hız : Hareket Süratinin  Koşulan Metreye

Bölünmesi İle Elde Edilir  

Maksimum Hız : İvmelenme Sürati İle Elde Edilen

En Büyük Hızdır 

Sporcunun Sürati ,Reaksiyona, İvmeleme

Ortalama  ve Maksimum Hıza Bağlıdır

 
 
 

SÜRAT : Sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirebilme ya da hareketlerini mümkün olduğu kadar yüksek bir hızda uygulayabilmesidir. 

            ( Y. SEVİM ) 

ÇABUKLUK : Kasların mümkün olan en kısa zamanda dış dirençlere karşı vücut yada vücudun bir kısmının direncine rağmen eklemleri harekete geçirebilme özelliğidir. 

ÇABUKLUK VE  SÜRAT ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIK HAREKET  FREKANSINA BAĞLIDIR 100 METRE DERECELERİ AYNI OLAN İKİ SPORCUDAN DAHA ÇOK ADIM ATAN  KISACA ADIM FREKANSI YÜKSEK OLAN SPORCU DAHA ÇABUKTUR

 
 
 

Açık(beyaz) kas lifleri: Beyaz kas lifleri, çabuk tepki gösterirler. Uyarılma dereceleri ve kasılma hızları yüksektir. Anaerobik kapasiteleri yüksek olmakla beraber çabuk yorulurlar..  

1.Kasılma Sürati Kas Liflerinin Tipine Bağlıdır                                                                                                 

 
 
 

Koyu(kırmızı) kas lifleri: Kırmızı kas lifleri, yavaş ve düşük bir kuvvetle kasılırlar, ancak daha geç yorulurlar. Beyaz kas liflerine oranla bu lifler beş kat daha fazla miyoglobin içerirler. Aerobik enerji mekanizmasına sahiptir. 

 
 
 

   Karışık(intermediar) kas lifleri:

    Karışık türde ise kimyasal bileşimine göre beyaz ya da kırmızı kas liflerinin özellikleri ağırlık kazanır.

 
 
 

1 Maksimal kuvvet, sürat  üzerine  olumlu  etki yaratır. 

2 Maksimal  kuvvete  sahip  olanların  ATP – CP rezervi fazladır.

 
 
 

4 İntermüsküler (kaslararası) koordinasyon yeteneği sürati arttırır.  

3 Olumlu sinir kas işbirliği(koordinasyon hareketi) ve düzeltilmesi sürati arttırır. 

5 Hareketlilik kaslara geniş hareket açısı sağlar ve sürati olumlu yönde etkiler.

 
 
 

İyi yapılmış 3-4 sürat antrenmanı ile ATPde yaklaşık  %30 oranında artış olabilir. 

6  Maksimal mücadele gücü isteği sürati olumlu yönde etkiler.

 
 
 

8 Sürat çalışmaları % 100 güçle  yapılan çalışmalardır.Bir insan kapasitesinin yaklaşık % 20 oranıyla günlük yaşamını sağlar % 40-50 oranıyla aktif hale getirir % 70-75 oranıyla sporcu gücünü kullanır. motivasyonla bu güç artırılabilir. 

9  Aşırı yorgunlukta maksimal sürate erişilemez. bunun da anlamı, yorgun kaslarda sürat çalışması yapılmaz.

 
 
 

10 Sürat çalışmalarında tam dinlenme ilkesi   kullanılır   ve genellikle sürat çalışmaları antrenmanın ilk bölümünde uygulanır.

 
 
 

1  Oksijen Kapasiteleri

2   Nabız ve Dolaşım Sistemi

3   Nöro-muskular Fonksiyonlar

4   Koordinasyon

Kas Gücü

6   Kasların Esnekliği

7   Kas Tipleri

8   Kasların  Uzunluk ve Çapları

9   Laktik asit Düzeyi

10 Enerji Sistemleri

11 % Yağ Oranı

 
 
 

1  Yaş

2 Boy-Kilo

3  Cinsiyet

4  Anatomik Özellikler

5  Vücut Kompozisyonu

 
 
 

1. Kas Kuvveti 

 • Dayanıklılık

 

4.Hareketlilik 

3.Beceri

(Koordinasyon) 

5.Kuvvet - Koordinasyon

Düzeyi ve İlişkisi

 
 
 

1  Motivasyon

2  Ruhsal özellikler

3 Uyarıların yoğunluğu

4 Sinir Sistemi

5 Her bir sinir için kas lifi sayısı

6  Reaksiyon zamanı

7  Refleks

8  Motor üniteler

 
 
 

1  Giysi, ayakkabı vb. 

2  Dizlik gibi sürati engelleyen araçların

    kullanılması 

3  Saha şartları 

 
 
 

1  Isınma

2  Streching (Germe Cimnastiği)

3  Yüklenme İlkeleri (yüklenmenin Yoğunluğu, Kapsamı, Süresi ve Sıklığı )

4 Antrenman Teknik ve Taktikleri

5  Adım Sıklığı ve Uzunluğu

6 Sprint ve Sürat  Çalışmaları

7  Start Çalışmaları

 
 
 

1   Sürat Çalışmaları

 • Reaksiyon Sürati Çalışmaları (Genel ve branşa özgü)
 • Sprint Sürati Çalışmaları (Genel ve branşa özgü)
 • Süratte Devamlılık Çalışmaları (Genel ve branşa özgü)
 • Hareket süratini geliştiren teknikle bağlantılı ve branşa özgü çalışmalar şeklinde yapılır.

 
 
 

2  Koşulan mesafenin uzunluğu sporcunun    maksimal sürate erişebilmek  için   kullandığı    mesafeye bağlıdır.

3    Koşulan mesafe az   ise  ivmelenebilme özelliği geliştirilirken, maksimal sürati  geliştirilemez.

 

 
 
 

4 Maksimal mesafenin saptanması zordur. Süratin maksimale eriştiği noktadan itibaren 1-2 saniye sürat zorlanması önerilir  ancak süre uzarsa süratte devamlılık özelliği geliştirilmiş  olur

5   Maksimal süratin ne kadar olabileceği her

   sporcunun kendi optimal mesafesini belirlemekle mümkün olabilir.

6  Maksimal sürate 4-5 saniyede erişilebilir

 
 
 

7 Erkekler kendi maksimum süratlerine 12, kızlar ise 14 yaşında ulaşabilirler. Çocukların antrenmanlarında bu dikkate alınmalıdır.

8 Öncelikle sporcularda temel sürat geliştirilmeli ve bunun üzerine daha sonra teknikle bağlantılı sürat ölçülmelidir.

9  Sürat çalışmaları basit  yada kombine biçimde her

    antrenman içeriğinde yer almalıdır.

 
 
 

10 Sürat   çalışmaları    sıçrama    çalışmaları ile   

     bütünleştirildiğinde daha etkin olabilir.

11 Bilindiği gibi sürat kalıtımsal bir özelliktir. Bu

     nedenle  sınıflandırılmış olan merkezi sinir

     sistemi tam     gelişmeden genişletilebilir.

 
 
 

Amaç       : Genel Sürat  Çalışması

Yüklenme: %90-100

Dinlenme : Tam Dinlenme  İlkesi    

1  25-30 dk.ısınma

2 4x20 m.koşu

3  Dinlenme (1-2 dk.)

4  4x30m.koşu

5  Dinlenme (1-2dk.)

6  4x40 m koşu

7  Dinlenme(1-2 dk.)

8 4x50m. koşu

9  5-10 dk.aktif dinlenme 

10  4x10 m koşu

11  Dinlenme (1-2 dk.)

12  4x20 m.koşu

13  Dinlenme (1-2 dk.)

14  4x30 m koşu

15 Dinlenme(1-2 dk.)

16  5-10 dakika dinlendirici   

      soğuma koşusu

 
 
 

Amaç        : Reaksiyon ve Sürat Çalışmaları

Yüklenme: %90-100

Seri           : 1-3

Dinlenme : Tam Dinlenme  İlkesi 

1  Isınma(Koşu Alıştırmaları)

2 Değişik Çıkışlar

  • Yüzüstü
  • Sırtüstü
  • Çömelik
  • Uzun Oturuş
  • Bank Vaziyeti

 

3  Sıçramalar

 •   5 X 10 kez sağ ayak sıçrama
  •   5 X 10 kez sol ayak sıçrama
  •   Engel Sıçramaları

  4  5x 20 m. Koşu

  5  5x 30 m. Koşu

  6  Soğuma, dinlendirici 

       alıştırmalar ve bitiriş

 
 
 

AMAÇ           : Basketbola Özgü Sürat Çalışması

METOD         : Piramidal Metoda göre Sürat Antrenmanı

YÜKLENME  : Çok Yüksek (%100 güçle)

DİNLENME   : Tam Dinlenme ilkesi ve patlayıcı

SERİ              : 2 

1   Antrenmanın amacının açıklanması (motivasyon)

2   20-25 dakika toplu ya da topsuz ısınma

3   Özelliklere bacaklara yönelik streching

4   5x20 metre sprint

5   Dinlenme

6   5x30 metre sprint

7   Dinlenme

8   5x40 metre sprint

 
 
 

AMAÇ           : Basketbola Özgü Sürat Çalışması

METOD         : Piramidal Metoda göre Sürat Antrenmanı

YÜKLENME  : Çok Yüksek (%100 güçle)

DİNLENME   : Tam Dinlenme ilkesi ve patlayıcı

SERİ              : 2 

  Yaklaşık 10 dakika cimnastik ve dinlenme

10  5x40 metre sprint

11  Dinlenme

12  5x30 metre sprint

13  Dinlenme

14  5x20 metre sprint

15  Dinlenme

16  Cimnastik ve bitiriş 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=